X

Ефективність вортіоксетину в пацієнтів із великим депресивним розладом у поєднанні з ранньою стадією деменції

Літні люди часто страждають на епізоди депресії, які розвиваються у поєднанні із супутньою деменцією. Це потребує пошуку ефективних підходів до лікування пацієнтів із такими коморбідними захворюваннями. До вашої уваги представлено огляд статті M. C. Christensen et al. «Effectiveness of vortioxetine in patients with major depressive disorder and early-stage dementia: The MEMORY study» видання J. Affect. Disord. (2023; 338: 423–431), присвяченої метааналізу даних міжнародного дослідження ефективності та переносимості вортіоксетину щодо впливу на симптоми депресії, когнітивні порушення, повсякденну і загальну активність, а також якість життя, пов’язану зі станом здоров’я, в осіб із великим депресивним розладом і ранньою стадією деменції.

Дізнатися більше

Ви залишаєте
brintellix.com.ua