X

ТЕРАПІЯ АНТИДЕПРЕСАНТАМИ: аналіз ефективності, безпеки та оптимальних строків коригування дози

Ефективність лікування великого депресивного розладу залежить не лише від правильно обраного антидепресанту. Важливим також є визначення належного дозування препарату, що має забезпечити оптимальне співвідношення ефективності та безпеки фармакотерапії. До вашої уваги представлено огляд статті авторів M.C. Christensen et al. «Vortioxetine 20 mg/day in patients with major depressive disorder: updated analysis of efficacy, safety, and optimal timing of dose adjustment» видання CNS Spectrums (2021; 1–8), яка присвячена пошуку шляхів вирішення згаданої проблеми.

Дізнатися більше

Ви залишаєте
brintellix.com.ua