X

ВПЛИВ АНТИДЕПРЕСИВНОЇ терапії на функціональну здатність пацієнтів із великим депресивним розладом

ВПЛИВ АНТИДЕПРЕСИВНОЇ терапії на функціональну  здатність пацієнтів із великим депресивним розладом

Великий депресивний розлад порушує нормальну життєдіяльність людини, здатність виконувати професійні обов`язки в роботі чи навчатися, а також соціальне функціонування, що негативно позначається на якості життя. Цей розлад є однією з провідних причин тимчасової непрацездатності пацієнтів із депресією. Тому пошук ефективної терапії для поліпшення функціональних результатів та можливих шляхів її оптимізації потребують глибокого вивчення. До вашої […]

НАСТАНОВИ ЩОДО фармакотерапії пацієнтів з уніполярною депресією

НАСТАНОВИ ЩОДО фармакотерапії пацієнтів з уніполярною депресією

Уніполярна депресія характеризується такими тяжкими проявами, як депресивний стан упродовж усього дня, ангедонія, порушення сну, постійне почуття провини, сильна втома, думки про самогубство тощо. Своєчасне діагностування та адекватна терапія уніполярної депресії дають змогу лікарям надавати ефективну допомогу пацієнтам із цією недугою. До вашої уваги представлено огляд настанов щодо медикаментозного лікування пацієнтів з уніполярною депресією, які […]

ПОЛІПШЕННЯ психосоціального функціонування та якості життя пацієнтів із великим депресивним розладом внаслідок зменшення проявів ангедонії

ПОЛІПШЕННЯ психосоціального функціонування та якості життя пацієнтів із великим депресивним розладом внаслідок зменшення проявів ангедонії

Ангедонія є поширеним симптомом у пацієнтів із великим депресивним розладом, пов’язаним зі зниженою відповіддю на лікування та погіршенням прогнозу. Наразі є свідчення на користь того, що антидепресант із мультимодальною дією вортіоксетин може сприяти послабленню проявів ангедонії та поліпшувати когнітивну здатність і показники функціонування пацієнтів. До вашої уваги представлено огляд статті B. Cao et al. «The […]

Глобальний тягар проблем психічного здоров’я зростає та вимагає конкретних дій

Глобальний тягар проблем психічного здоров’я зростає та вимагає конкретних дій

Будучи лідером у дослідженні хвороб мозку, Лундбек проактивно взаємодіє з різними організаціями та структурами, щоб пріоретизувати та покращувати психічне здоров’я усіх. Психічне здоров’я має значний вплив на якість життя кожного індивідуума як у фізичному сенсі, так і у соціальному. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) тривалість життя у людей, що страждають важкими формами психічних […]

Ефективність вортіоксетину в лікуванні фізичних симптомів у пацієнтів із великим депресивним розладом

Ефективність вортіоксетину в лікуванні фізичних симптомів у пацієнтів із великим депресивним розладом

Великий депресивний розлад, окрім стійкого порушення настрою і втрати задоволення, часто проявляється фізичними симптомами, які чинять негативний вплив на перебіг захворювання та суттєво погіршують якість життя пацієнтів. Тому терапія у таких осіб має бути орієнтована не лише на зменшення симптомів депресії, а й на відновлення їх повноцінного функціонування. До вашої уваги представлено огляд статті M.C. […]

Фармакотерапія великого депресивного розладу

Фармакотерапія великого депресивного розладу

За оцінкою ВООЗ, депресивні розлади, на які страждають понад 300 млн осіб усіх вікових груп, залишаються основною причиною інвалідності, а у найгірших випадках призводять до самогубства. На сьогодні ефективне лікування депресії отримують менше половини тих, кому воно вкрай необхідне. Серед причин – соціальна стигматизація, брак ресурсів і підготовлених фахівців. Для подолання проблеми потрібно залучати спеціалістів […]

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ при великому депресивному розладі: когнітивні аспекти

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ при великому депресивному розладі: когнітивні аспекти

За матеріалами щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська психіатрія в світі, що швидко змінюється» (25–27 квітня 2018 р., Київ, Україна) Під час сателітного симпозіуму «Чи можна досягти функціонального відновлення при великому депресивному розладі», який відбувся в рамках конференції, доктор медичних наук, професор Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти» Олег Анатолійович Левада представив доповідь […]

Эффективность вортиоксетина у пациентов с депрессией и ярко выраженными симптомами тревоги: метаанализ 11 исследований

Большое депрессивное расстройство (БДР) с выраженными симптомами тревоги или коморбидными тревожными расстройствами является одной из наиболее распространенных причин утраты трудоспособности. Пациенты с БДР и выраженными симптомами тревоги, как правило, тяжелее поддаются лечению по сравнению с лицами, не выражающими признаков тревоги. Множество данных свидетельствует о том, что интенсивность тревожной симптоматики является предиктором недостаточного ответа на фармакотерапию […]

Замена антидепрессанта у пациентов с большим депрессивным расстройством: выбираем препарат

Согласно клиническим данным 40-60% пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР) не отвечают адекватно на первую линию фармакотерапии, то есть не достигают ≥50% снижения показателей по клиническим шкалам оценки депрессии (Rush et al., 2006). Кроме того, успешному лечению БДР часто препятствует плохая переносимость антидепрессантов: несоблюдение назначений или прекращение приема антидепрессантов из-за развития побочных реакций – две […]

Влияние вортиоксетина на когнитивные функции пациентов с большим депрессивным расстройством: метаанализ трех рандомизированных контролированных исследований

Лица с большим депрессивным расстройством (БДР) часто испытывают затруднения в реализации исполнительных функций, обработке информации, концентрации внимания, обучении, отмечают ухудшение памяти. Когнитивный дефицит становится основной причиной их социальной, функциональной и трудовой дезадаптации, даже после того как симптомы депрессии убывают. Среди работающих взрослых с БДР признаки когнитивной дисфункции могут в большей степени определять количество дней нетрудоспособности, […]

Ви залишаєте
brintellix.com.ua