X

Брінтеллікс впливає на клінічні прояви когнітивних симптомів при депресії 1-3

Брінтеллікс (вортіоксетин) затверджений для лікування дорослих пацієнтів із великим депресивним розладом

Брінтеллікс впливає на клінічні прояви когнітивних симптомів при депресії, що неодноразово було показано в дослідженнях із застосуванням DSST†1-3

*p<0.05 у порівнянні з плацебо, *** p<0.001 у порівнянні з плацебо. Дулоксетин використовували як активний препарат в дослідженнях CONNECT і ELDERLY для забезпечення достовірності результатів дослідження, але не для порівняння розмірів ефекту. Бали за DSST оцінювали як попередньо визначений основний результат дослідження CONNECT, частину комбінованого основного результату дослідження FOCUS і пошуковий результат дослідження ELDERLY, із пат-аналізом, здійсненим постфактум.

Брінтеллікс чинить клінічно значущий ефект (показник сили ефекту Коена > 0.2) на когнітивне функціонування, що визначено за результатами DSST, які відображають поліпшення в доменах виконавчої функції, уваги, швидкості обробки інформації та робочої пам’яті.1-4

DSST=Digital Symbol Substitution Test тест заміни цифрових символів. Дозволяє оцінити виконавчу функцію, психомоторну швидкість, увагу та робочу пам’ять.

Брінтеллікс значно поліпшує емоційні, когнітивні та функціональні кінцеві результати при депресії1-3

Брінтеллікс поліпшує когнітивне функціонування при депресії за оцінкою DSST (виконавчу функцію, увагу, швидкість обробки інформації та робочу пам’ять), що корелює з функціональним поліпшенням, визначеним за шкалою UPSA1-3

Натисніть на зображення, щоб дізнатися більше про кожен із використовуваних інструментів (тестів і шкал).

icon-tick-2 Достовірно в порівнянні з плацебо

icon-cross Недостовірно в порівнянні з плацебо

MADRS (Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale – шкала Монтгомері-Асберг для оцінки депресії).

PDQ (perceived deficits questionnaire) – опитувальник суб’єктивного сприйняття негативної симптоматики.

DSST (Digit Symbol Substitution Test) – тест заміни цифрових символів.

UPSA (University of California San Diego Performance-Based Skills Assessment) – оцінка якості основних життєвих навичок (шкала Каліфорнійського університету в Сан-Дієго).

Перелік літератури

  1. Mahableshwarkar A et al. Neuropsychopharmacology. 2015; 40(8): 2025-2037.
  2. McIntyre RS et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2014; 17(10): 1557-1567.
  3. Katona C et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012; 27(4): 215-223.
  4. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 1988.

Ви залишаєте
brintellix.com.ua