X

COVID‑19 та депресія: що нового у сфері сучасної психофармакології

Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, а не лише відсутності хвороби або недуги. Безумовно, пандемія COVID‑19 має суттєвий вплив не лише на фізичне, але й соціальне та психічне благополуччя населення. Психічні розлади, пов’язані з COVID‑19, є однією з найактуальніших проблем сьогодення. Сучасним діагностичним,
терапевтичним і реабілітаційним аспектам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, зокрема впливу інфекції SARS-CoV‑2 на психічне здоров’я населення та доказовим стратегіям менеджменту осіб із психічними розладами в умовах пандемії COVID-19 було присвячено Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію з міжнародною участю «Сучасні стратегії діагностики та лікування неврологічних і психічних захворювань», що відбулася 25‑26 березня 2020 р.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Ви залишаєте
brintellix.com.ua