X

Призначення препарату Брінтеллікс є простим1

Брінтеллікс затверджений для лікування дорослих пацієнтів з великим депресивним розладом (ВДР)

Дорослі пацієнти можуть розпочати лікування препаратом Брінтеллікс з дози 10 мг один раз на добу1

  • Дорослі пацієнти можуть розпочати лікування препаратом Брінтеллікс з дози 10 мг один раз на добу1
  • Дозу за необхідності можна збільшити або зменшити в межах від 5 до 20 мг на добу, залежно від індивідуальної чутливості пацієнта1
  • Препарат можна приймати в будь-який час доби з їжею або без1
  • Прийом препарату можна припинити без необхідності поступового зменшення дози1
  • Пацієнтам віком від 65 років слід призначати препарат у початковій дозі 5 мг один раз на добу1

Перелік літератури

  1. Brintellix Summary of Product Characteristics. 2022.

Ви залишаєте
brintellix.com.ua