X

Брінтеллікс - ефективний антидепресант1-5

Брінтеллікс (вортіоксетин) затверджений для лікування дорослих пацієнтів з великим депресивним розладом (ВДР)

Брінтеллікс був ефективнішим за плацебо, а за величиною ефекту – аналогічним венлафаксину (в дозі 225 мг на день), згідно з оцінкою за шкалою MADRS через 6 тижнів лікування1

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 у порівнянні з плацебо.
У рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні із застосуванням активного засобу порівняння у хворих на депресію Брінтеллікс був значно ефективнішим, ніж плацебо, за змінами загальних балів MADRS на 6-му тижні в порівнянні з вихідними значеннями (метод LOCF). Ефективність Брінтелліксу (в дозі 5 або 10 мг/добу) і венлафаксину (в дозі 225 мг/добу) була вищою, ніж у плацебо, згідно з оцінками за MADRS на 6-му тижні. Венлафаксин застосовували як активний препарат для забезпечення достовірності результатів дослідження, але не для порівняння розміру ефекту.
Адаптовано за E. Alvarez et al., 2012.
Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale – шкала Монтгомері-Асберг для оцінки депресії.
# Last Observation Carried Forward – метод перенесення даних останнього спостереження вперед (для заміщення пропущених даних).

В іншому дослідженні із застосуванням дулоксетину як активного препарату було доведено, що Брінтеллікс у дозі 15 і 20 мг/добу ефективно зменшує симптоми депресії, згідно з оцінками за MADRS†2

* р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001 у порівнянні з плацебо.
FAS (full-analysis set) – аналіз із повною вибіркою, LOCF (Last Observation Carried Forward) – метод перенесення даних останнього спостереження вперед (для заміщення пропущених даних), MMRM (mixed model, repeated measures) – змішана модель повторних вимірювань. Кількості пацієнтів під час кожного візиту показано під віссю абсцис для кожної з груп. Дулоксетин застосовували як активний препарат для забезпечення достовірності результатів дослідження, але не для порівняння розмірів ефекту.
Адаптовано за J.P. Boulenger et al., 2013.  Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale – шкала Монтгомері-Асберг для оцінки депресії.

Брінтеллікс у дозі 20 мг/добу значно ефективніше, ніж плацебо, зменшував симптоми депресії, що показали оцінки
за MADRS (вторинна кінцева точка) уже на 1-му тижні3

* р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001 у порівнянні з плацебо.
FAS (full-analysis set) – аналіз із повною вибіркою, LOCF (Last Observation Carried Forward) – метод перенесення даних останнього спостереження вперед (для заміщення пропущених даних), MMRM (mixed model, repeated measures) – змішана модель повторних вимірювань. Кількості пацієнтів під час кожного візиту показано під віссю абсцис для кожної з груп. Адаптовано за R.S. McIntyre et al., 2013.
Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale – шкала Монтгомері-Асберг для оцінки депресії.

Брінтеллікс демонструє стійку ефективність щодо симптомів, пов’язаних із настроєм, протягом 52 тижнів.4

logo_bullet

Ступінь терапевтичного ефекту Брінтелліксу залежить від дози: чим вона вища, тим значніше поліпшуються симптоми настрою.1

logo_bullet

Крім того, як показано в дослідженні REVIVE, Брінтеллікс ефективний у хворих, які не відповіли оптимально на лікування СІЗЗС або ІЗЗСН†5

У пацієнтів спостерігали неоптимальну відповідь на лікування одним СІЗЗС (циталопрам, есциталопрам, пароксетин, сертралін) або одним ІЗЗСН (дулоксетин і венлафаксин) у рекомендованих дозах протягом не менше 6 тижнів до скринінгу.

Перелік літератури

  1. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012; 15(5): 589-600.
  2. Boulenger JP et al. J Psychopharmacol. 2012; 26(11): 1408-1416.
  3. McIntyre RS et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2014; 17(10): 1557-1567.
  4. Baldwin DS et al. Curr Med Res Opin. 2012; 28(10):1717-1724.
  5. Montgomery SA et al. Hum Psychopharmacol. 2014; 29(5): 470-482

Ви залишаєте
brintellix.com.ua