X

Брінтеллікс поліпшує повсякденне функціонування у хворих з депресією1

Брінтеллікс (вортіоксетин) затверджений для лікування дорослих пацієнтів із великим депресивним розладом (ВДР)

Брінтеллікс демонструє перевагу над плацебо в поліпшенні функціональних можливостей, як показало оцінювання за UPSA†1.

*** р < 0,001 у порівнянні з плацебо.
За результатами 8-тижневого рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження, проведеного для оцінки ефективності препарату Брінтеллікс щодо когнітивної функції у пацієнтів з депресією. Скорочена версія шкали Каліфорнійського університету в Сан-Дієго для оцінки якості основних життєвих навичок (UPSA, функціональна здатність). Дулоксетин було включено як активний препарат для забезпечення достовірності результатів дослідження, але не для порівняння розмірів ефекту. Адаптовано за A. Mahableshwarkar et al., 2015.
† UPSA (University of California San Diego Performance-Based Skills Assessment) – оцінка якості основних життєвих навичок (шкала Каліфорнійського університету в Сан-Дієго).

Оцінка якості основних життєвих навичок за шкалою Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (UPSA)2

Шкала UPSA є мірою повсякденної функціональної здатності і призначена для оцінки таких навичок, як здатність до планування й організації, що є важливими компонентами незалежного життя

Оцінювані домени включають:

За оцінками пацієнтів, Брінтеллікс значуще зменшив прояви когнітивної дисфункції при депресії1,3

Зміни середніх значень загального бала за PDQ та бала за підшкалою PDQ від вихідного рівня до 8-го тижня в дослідженні FOCUS

Опитувальник суб’єктивного сприйняття негативної симптоматики (PDQ) забезпечує оцінку пацієнтами міри когнітивної дисфункції4. Інструмент дозволяє оцінювати домени когнітивного функціонування, включаючи увагу, проспективну й ретроспективну пам’ять, планування й організацію4.

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 vs placebo; nominal p-values
Дулоксетин було включено як активний препарат для забезпечення достовірності результатів дослідження, але не для порівняння розмірів ефекту.
PDQ: опитувальник суб’єктивного сприйняття негативної симптоматики;
FAS (full-analysis set) – аналіз із повною вибіркою; LOCF (Last Observation Carried Forward) – метод перенесення даних останнього спостереження вперед (для заміщення пропущених даних).
Адаптовано за R.S. McIntyre et al., 2014.

Перелік літератури

  1. Mahableshwarkar A et al. Neuropsychopharmacology. 2015; 40(8): 2025-2037.
  2. Patterson TL et al. Schizophr Bull. 2001; 27(2): 235-245.
  3. McIntyre RS et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2014; 17(10): 1557-1567.
  4. Lam RW et al. Value in Health 2013; 16: A330.

Ви залишаєте
brintellix.com.ua