X

Статті про діяльність компанії в періодичних друкованих та інтернет-виданнях

05-2021

Ефективність антидепресивної терапії у пацієнтів із великим депресивним розладом, які зазнали психологічної травми

Психологічна травма являє собою стрес, який може спричиняти як розвиток психічних захворювань, так і призводити до більш тяжкого їхнього перебігу.
До вашої уваги представлено огляд статті M.C. Christensen et al. «Efficacy of vortioxetine in patients with major depressive disorder reporting childhood or recent trauma», опублікованої у виданні Journal of Affective Disorders (2020; 263: 258–266), у якій проаналізовано ефективність терапії антидепресантом у пацієнтів, що зазнали психологічної травми нещодавно або в дитинстві.

03-2021

Подолання зниження емоційного сприйняття та реагування у пацієнтів із неадекватною відповіддю на терапію антидепресантами

Близько половини пацієнтів із депресією, які отримують терапію селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну або серотоніну/норадреналіну, страждають на синдром зниження емоційного сприйняття та реагування, що значно погіршує функціонування. Зниження вираженості такого стану дає змогу поліпшити загальний стан пацієнтів, підвищити мотивацію і якість життя.
До вашої уваги представлено огляд статті A. Fagiolini et al. «Effectiveness of vortioxetine on emotional blunting in patients with major depressive disorder with inadequate response to SSRI/SNRI treatment», опублікованої у виданні Journal of Affective Disorders (2020; in press), яка присвячена аналізу результатів зниження в осіб із неадекватною відповіддю на терапію антидепресантами.

04-2021

АНГЕДОНІЯ ЯК МІШЕНЬ фармакотерапії у пацієнтів із депресією

Ангедонія як виразне зниження інтересу до діяльності, що раніше була приємною, або втрата здатності отримувати від неї задоволення, у пацієнтів із великим депресивним розладом, як правило, пов’язана з вищим ступенем соціального відчуження, порушенням соціальних зв’язків, взаємодій та функціонування. Ефективна антидепресивна фармакотерапія дає змогу суттєво зменшити ознаки ангедонії й поліпшити прогноз хвороби.
До вашої уваги представлено огляд публікації R.S. McIntyre et al. «Efficacy of Vortioxetine on Anhedonia: Results from a Pooled Analysis of Short-Term Studies in Patients with Major Depressive Disorder» у виданні Neuropsychiatric Disease and Treatment (2021; 17: 575–585), присвяченої цій проблемі.

COVID‑19 та депресія: що нового у сфері сучасної психофармакології

Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, а не лише відсутності хвороби або недуги. Безумовно, пандемія COVID‑19 має суттєвий вплив не лише на фізичне, але й соціальне та психічне благополуччя населення. Психічні розлади, пов’язані з COVID‑19, є однією з найактуальніших проблем сьогодення. Сучасним діагностичним,
терапевтичним і реабілітаційним аспектам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, зокрема впливу інфекції SARS-CoV‑2 на психічне здоров’я населення та доказовим стратегіям менеджменту осіб із психічними розладами в умовах пандемії COVID-19 було присвячено Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію з міжнародною участю «Сучасні стратегії діагностики та лікування неврологічних і психічних захворювань», що відбулася 25‑26 березня 2020 р

08-2021

НОВІ МОЖЛИВОСТІ фармакотерапії великого депресивного розладу

Великий депресивний розлад — хронічне захворювання, яке діагностують за наявності одного або декількох великих депресивних епізодів тривалістю щонайменше два тижні та за відсутності маніакальних епізодів в анамнезі.
Основним підходом у лікуванні цих пацієнтів є застосування антидепресантів. До вашої уваги представлено огляд статті C. Evren «Vortioxetine: a comprehensive update on a new-generation antidepressant», опублікованої у виданні Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences (2021; 34: 1–13), присвяченій аналізу нових можливостей лікування пацієнтів із великим депресивним розладом.

Нові можливості фармакотерапії депресії: у фокусі ангедонія та емоційне притуплення

На початку листопада 2020 року в онлайн-форматі відбувся II Науковий конгрес із міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи», організований кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за підтримки Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини та Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. До трансляції долучилися більш ніж 2800 науковців і лікарів-практиків 75 медичних спеціальностей з України, Білорусі, Польщі, Азербайджану. Провідні фахівці з України, Великої Британії, Ізраїлю, США, Канади, Білорусі презентували 64 доповіді та провели чотири майстер-класи, на яких було висвітлено проблеми психосоматичних розладів і підходи до їхнього розв’язання у сьогоденні, зокрема в умовах пандемії COVID-19. Представляємо до вашої уваги огляд промов, присвячених новим перспективам фармакотерапії депресії.

ВПЛИВ АНТИДЕПРЕСИВНОЇ терапії на функціональну здатність пацієнтів із великим депресивним розладом

Великий депресивний розлад порушує нормальну життєдіяльність людини, здатність виконувати професійні обов`язки в роботі чи навчатися,
а також соціальне функціонування, що негативно позначається на якості життя. Цей розлад є однією з провідних причин тимчасової непрацездатності пацієнтів із депресією. Тому пошук ефективної терапії для поліпшення функціональних результатів та можливих шляхів її оптимізації потребують глибокого вивчення. До вашої уваги представлено огляд ретроспективного аналізу впливу лікування антидепресантами на функціональну здатність пацієнтів із великим депресивним розладом, опублікованого у статті W. Jacobson et al. «Effects of vortioxetine on functional capacity across different levels of functional impairment in patients with major depressive disorder: a University of California, San Diego Performance-based Skills Assessment (UPSA) analysis» видання Curr Med Res Opin (2020 Jan; 36 (1): 117–124).

12-2020

НАСТАНОВИ ЩОДО фармакотерапії пацієнтів з уніполярною депресією

Уніполярна депресія характеризується такими тяжкими проявами, як депресивний стан упродовж усього дня, ангедонія, порушення сну, постійне почуття провини, сильна втома, думки про самогубство тощо. Своєчасне діагностування та адекватна терапія уніполярної депресії дають змогу лікарям надавати ефективну допомогу пацієнтам із цією недугою. До вашої уваги представлено огляд настанов щодо медикаментозного лікування пацієнтів з уніполярною депресією, які цьогоріч розробила Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS, 2020).

ПОЛІПШЕННЯ психосоціального функціонування та якості життя пацієнтів із великим депресивним розладом внаслідок зменшення проявів ангедонії

Ангедонія є поширеним симптомом у пацієнтів із великим депресивним розладом, пов’язаним зі зниженою відповіддю на лікування та погіршенням прогнозу. Наразі є свідчення на користь того, що антидепресант із мультимодальною дією вортіоксетин може сприяти послабленню проявів ангедонії та поліпшувати когнітивну здатність і показники функціонування пацієнтів.

03-2019

Ефективність вортіоксетину в лікуванні фізичних симптомів у пацієнтів із великим депресивним розладом

Огляд статті M. C. Christensen et al. «Efficacy of vortioxetine on the physical symptoms of major depressive disorder», опублікованої у Journal of Psychopharmacology (2018; 32 (10): 1086–1097), у якій наведено результати метааналізу, що підтверджують ефективність застосування вортіоксетину у пацієнтів із депресією, супроводжуваною фізичними симптомами

Ви залишаєте
brintellix.com.ua