X

Брінтеллікс зазвичай добре переноситься1

Брінтеллікс затверджений для лікування дорослих пацієнтів з великим депресивним розладом (ВДР)

Натисніть на зображення для отримання додаткової інформації

Нудота зазвичай легка або помірна

Нудота є найбільш поширеною побічною реакцією. Зазвичай вона виникає протягом перших 2 тижнів лікування, як правило, є минущою і не призводить до припинення лікування1

Побічні реакції, пов'язані з лікуванням

Побічні реакції на фоні лікування (ПРФЛ), частота яких становила > 5% в будь-якій з груп в 11 короткострокових дослідженнях<sup>8</sup>

Клікніть на таблицю для збільшення

Сексуальна дисфункція – на рівні плацебо1

Частота сексуальних розладів на фоні лікування (СРФЛ) залишається на рівні плацебо протягом коротко- й довготривалого лікування препаратом Брінтеллікс у дозі 10 мг1

Частота несприятливих сексуальних реакцій при лікуванні Брінтелліксом у дозах 5 і 10 мг подібна до такої в групі плацебо (за повідомленнями пацієнтів). При дозі 20 мг/добу частота СРФЛ збільшувалася в порівнянні з групою плацебо1

Частота СРФЛ при лікуванні препаратом Брінтеллікс у дозі 10 мг (6-8 тижнів), оцінена за Арізонською шкалою сексуального досвіду, була на рівні плацебо2

Було продемонстровано, що переключення на лікування Брінтелліксом пацієнтів, які відповіли на терапію циталопрамом, пароксетином або сертраліном, сприяло ефективному зменшенню в них симптомів сексуальної дисфункції при збереженні клінічної ефективності2

Нейтральний вплив на масу тіла

Брінтеллікс нейтрально впливає на масу тіла як при короткостроковому (6-8 тижнів), так і при тривалому (до 60 тижнів) лікуванні3-7

<1 kg

Маса тіла збільшувалася в середньому на < 1кг у пацієнтів, яких лікували Брінтелліксом до 12 місяців8

Низька частота припинення лікування і симптомів відміни

Низька частота
припинення лікування

Брінтеллікс демонструє порівняно низьку частоту припинення лікування через побічні реакції на фоні лікування (ПРФЛ)8

Натисніть на графік, і подивіться збільшене зображення

Низька частота симптомів відміни

Частота симптомів відміни при лікуванні Брінтелліксом подібна до такої в групі плацебо8


Натисніть на графік, і подивіться збільшене зображення

Низька частота побічних реакцій, що впливають на безпеку

У клінічних дослідженнях не було продемонстровано клінічно значущого впливу препарату Брінтеллікс на функції печінки або нирок, частоту серцевих скорочень або артеріальний тиск1

Для препарату Брінтеллікс не було показано будь-якого клінічно значущого впливу на параметри ЕКГ:1

 • У тому числі на інтервали QT, QTc, PR і QRS
 • Не спостерігалося пролонгації інтервалу QTc у здорових осіб, які приймали по 40 мг препарату щодня

Порушення сну – на рівні плацебо

Брінтеллікс не пов'язаний з порушенням сну вище рівня плацебо1

Взаємодія між лікарськими засобами

Препарату Брінтеллікс притаманний низький потенціал міжлікарських взаємодій, його можна застосовувати разом з багатьма часто призначуваними препаратами, такими як:1

 • Антикоагулянти й антиагреганти (наприклад, варфарин і аспірин)
 • Діазепам
 • Оральні контрацептиви

Потенційні наслідки сумісного застосування Брінтеллікс з інгібіторами або індукторами ферментів сімейства цитохрому Р450 (CYP450).1

Натисніть тут щоб переглянути дані у вигляді таблиці

*Для отримання повного огляду профілю побічних реакцій при лікуванні Брінтелліксом будь ласка, зверніться до інструкції для медичного застосування лікарського засобу1

*При дозуванні 20 мг/добу спостерігали збільшення частоти сексуальних дисфункцій на фоні лікування в порівнянні з плацебо1

Перелік літератури

 1. Brintellix Summary of Product Characteristics. 2022.
 2. Jacobsen PL et al. J Sex Med. 2015. Epub ahead of print.
 3. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012; 15(5): 589-600.
 4. Baldwin DS et al. Curr Med Res Opin. 2012; 28(10):1717-1724.
 5. Boulenger JP et al. J Psychopharmacol. 2012; 26(11): 1408-1416.
 6. Henigsberg N et al. J Clin Psychiatry. 2012; 73(7): 953-959.
 7. Katona C et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012; 27(4): 215-223.
 8. Baldwin DS et al. J Psychopharmacol. 2016. doi: 10.1177/0269881116628440. Epub ahead of print.

Ви залишаєте
brintellix.com.ua


1

Несприятливі події на фоні лікування (НПФЛ), частота яких становила3 5% в будь-якій з груп в 11 короткострокових дослідженнях8

Переважно використовуваний термін Плацебо

n=1817
Брінтеллікс
5 мг
n=1013
Брінтеллікс
10 мг
n=894
Брінтеллікс
15 мг
n=449
Брінтеллікс
20 мг
n=662
Венлафаксин
225 мг
n=113
Дулоксетин
60 мг
n=753
Пацієнто-років впливу 241.1 128.7 122.3 60.7 91.1 11.8 101.4
n% n% n% n% n% n% n%
Пацієнти з НПФЛ 1052 (57.9) 657 (64.9) 546 (61.1) 309 (68.8) 433 (65.4) 85 (75.2) 571 (75.8)
Нудота 148 (8.1) 212 (20.9) 208 (23.3) 140 (31.1) 184 (27.8) 38 (33.6) 257 (34.1)
Головний біль 238 (13.1) 144 (14.2) 114 (12.8) 66 (14.7) 83 (12.5) 32 (28.3) 97 (12.9)
Сухість у роті 108 (5.9) 71 (7.0) 51 (5.7) 27 (6.0) 44 (6.6) 19 (16.8) 125 (16.6)
Запаморочення 101 (5.6) 58 (5.7) 48 (5.4) 32 (7.1) 42 (6.3) 11 (9.7) 92 (12.2)
Діарея 96 (5.3) 71 (7.0) 50 (5.6) 42 (9.3) 40 (6.0) 5 (4.4) 66 (8.8)
Закреп 20 (1.1) 33 (3.3) 37 (4.1) 25 (5.6) 30 (4.5) 11 (9.7) 73 (9.7)
Блювання 54 (3.0) 29 (2.9) 34 (3.8) 29 (6.4) 28 (4.2) 4 (3.5) 31 (4.1)
Порушення сну* 73 (4.0) 52 (5.1) 33 (3.7) 9 (2.0) 22 (3.3) 18 (15.9) 61 (8.1)
Сонливість 43 (2.4) 31 (3.1) 23 (2.6) 12 (2.7) 21 (3.2) 1 (0.9) 64 (8.5)
Втомлюваність 51 (2.8) 31 (3.1) 25 (2.8) 16 (3.6) 16 (2.4) 11 (9.7) 60 (8.0)
Сексуальні розлади** 18 (1.0) 16 (1.6) 7 (0.8) 14 (2.0) 12 (1.8) 14 (12.4) 35 (4.6)
Зниження апетиту 18 (1.0) 20 (2.0) 16 (1.8) 3 (0.7) 12 (1.8) 1 (0.9) 52 (6.9)
Тремор 7 (0.4) 12 (1.2) 3 (0.3) 6 (1.3) 6 (0.9) 6 (5.3) 14 (1.9)
Нечіткість зору 19 (1.0) 7 (0.7) 6 (0.7) 9 (2.0) 4 (0.6) 6 (5.3) 19 (2.5)
Гіпергідроз 32 (1.8) 24 (2.4) 21 (2.3) 8 (1.8) 3 (0.5) 17 (15.0) 55 (7.3)

НПФЛ з частотою ≥ 5% в будь-якій групі протягом основного періоду лікування (усі проліковані пацієнти) в 11 короткострокових дослідженнях пацієнтів з великим депресивним розладом. * Включає переважно використовувані терміни: безсоння, порушення засинання, інтрасомнічний розлад, гіпосомнія, розлад сну, диссомнія, низька якість сну, термінальна інсомнія. ** Включає переважно використовувані терміни: зниження лібідо, затримка і розлади еякуляції, порушення оргазму, аноргазмія, розлади сексуального збудження, відсутність еякуляції, еректильна дисфункція, втрата лібідо, зниження оргастичного відчуття, сексуальна дисфункція, вульвовагінальна сухість. Напівжирним шрифтом виділено частоту ≥ 5% і таку, що в 2 рази перевищує частоту в групі плацебо. Адаптовано за D.S. Baldwin et al., 2016.

8Graph showing TEAEs in 10 short-term studies in patients with depression: percentage of patients with TEAEs leading to withdrawal
1Graph showing discontinue emergent signs and symptoms (DESS) total score from 3 placebo-controlled duloxetine-referenced studies in depression
1Table showing potential consequences for Brintellix when co-administered with inhibitors or inducers of CYP enzymes