X

Клінічні дослідження

Брінтеллікс (вортіоксетин) є препаратом для лікування великого депресивного розладу у дорослих (ВДР)

Подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження Lu AA21004 з активним препаратом порівняння у пацієнтів з великим депресивним розладом.

Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012; 15(5): 589-600.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження трьох фіксованих дозувань Lu AA21004 і дулоксетину як препарату порівняння при гострому лікуванні великого депресивного розладу (ВДР).

Baldwin DS et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2012; 22(7): 482-491.

Рандомізоване клінічне дослідження Lu AA21004 для профілактики рецидиву у пацієнтів з великим депресивним розладом.

Boulenger JP et al. J Psychopharmacol. 2012; 26(11): 1408-1416.

Ефективність та безпечність вортіоксетину (Lu AA21004) в дозах 15 і 20 мг/добу: рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження з дулоксетином як препаратом порівняння при гострому лікуванні дорослих пацієнтів з великим депресивним розладом.

Boulenger JP et al. Int Clin Psychopharmacol 2014; 29(3): 138-49.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване 8-тижневе дослідження ефективності та переносимості кількох дозувань Lu AA21004 у дорослих пацієнтів з великим депресивним розладом.

Henigsberg et al. J Clin Psychiatry. 2012; 73(7): 953-959.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження ефективності та безпеки вортіоксетину в дозах 10 і 20 мг у дорослих пацієнтів з великим депресивним розладом.

Jacobsen L et al. J Clin Psychiatry. 2015; 76(5): 575-582.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване 6-тижневе дослідження ефективності та переносимості вортіоксетину в дозі 5 мг у дорослих з великим депресивним розладом.

Jain R et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2013; 16: 313-321.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фіксованого дозування і дулоксетину як препарату порівняння для оцінки ефективності і безпеки Lu AA21004 у літніх пацієнтів з великим депресивним розладом.

Katona C et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012; 27(4): 215-223.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження впливу вортіоксетину на когнітивні функції у дорослих пацієнтів із депресією.

McIntyre RS et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2014; 17(10): 1557-1567.

Рандомізоване плацебо-контрольоване з активним препаратом порівняння, подвійне сліпе, з варіабельним дозуванням дослідження ефективності впливу вортіоксетину на когнітивні функції при великому депресивному розладі.

Mahableshwarkar A et al. Neuropsychopharmacology. 2015; 40(8): 2025-37.

Рандомізоване подвійне сліпе з дулоксетином як препаратом порівняння дослідження з метою порівняння ефективності і переносимості 2 фіксованих доз вортіоксетину при гострому лікуванні дорослих пацієнтів з ВДР.

Mahableshwarkar A et al. Psychopharmacology. 2015; 232: 2061-2070.

Рандомізоване подвійне сліпе дослідження у дорослих пацієнтів з великим депресивним розладом і неадекватною відповіддю на один курс лікування селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну або інгібітором зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну після переключення на лікування вортіоксетином або агомелатином.

Montgomery SA et al. Hum Psychopharmacol. 2014; 29(5): 470-482.

Ці документи надаються за ліцензією і призначені тільки для особистого використання. Їх не можна копіювати і зберігати без дозволу видавця.

Ви залишаєте
brintellix.com.ua